Συνήθη λάθη κατά την χορήγηση των τοπικών αντιβιοτικών Δ#Α Γ#Π 10!! Γ#Π 11!!

Συνήθη λάθη κατά την χορήγηση των τοπικών αντιβιοτικών

ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ Βασίλειος Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Διευθυντής ΕΣΥ Νοσοκομείο Α.Συγγρός Αθήνα
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Διευθυντής ΕΣΥ Νοσοκομείο Α.Συγγρός Αθήνα