Συνήθη κλινικά προβλήματα που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης  Ασθενής ηλικίας 35 ετών εισάγεται στο νοσοκομείο με υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα   

Συνήθη κλινικά προβλήματα που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης  Ασθενής ηλικίας 35 ετών εισάγεται στο νοσοκομείο με υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα 

ΛΑΖΑΡΟΣ Γεώργιος
Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ;Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΙΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν. Αθηνών