Συνήθη δευτεροπαθή αίτια νεφρικής βλάβης Γ#Π 06!! Γ#Π 15!!

Συνήθη δευτεροπαθή αίτια νεφρικής βλάβης

ΨΟΥΝΗΣ Κωνσταντίνος
MD. Νεφρολόγος,Επιστημονικός συνεργάτης Ιατρικού Δάφνης και Ιατρικού Κέντρου Αθηνών