Συνέπειες της μη θεραπευτικά αντιμετωπιζόμενης κατάθλιψης  

 Συνέπειες της μη θεραπευτικά αντιμετωπιζόμενης κατάθλιψης  

ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Χαράλαμπος
Ψυχίατρος, PhD, MSc, Συντονιστής Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ψ.Ν.Α. «Δαφνί», Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας