Συνέπειες ιδιοπαθούς  πρώιμης και καθυστερημένης ήβης

Συνέπειες ιδιοπαθούς  πρώιμης και καθυστερημένης ήβης

ΣΕΡΜΠΗΣ Αναστάσιος
MD, MSc, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής με έμφαση στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία,Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων