Συμφύσεις  ενδομητρίωσης και χειρουργικήενδομητρίωσης Adhesions in endometriosis and endometriosis surgery 

Συμφύσεις  ενδομητρίωσης και χειρουργικήενδομητρίωσης Adhesions in endometriosis and endometriosis surgery

ΜΠΟΥΣΗ Δάφνη Κωνσταντίνα
MUDr., MsC, MIC I, DEGUM I, υπ. Διδάκτωρ πανεπιστημίου Βόννης. Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος ,Αθήνα