Συμπόσιο Eurospine: Οσφυϊκή εκφυλιστική σκολίωση.  Αποφυγή Εγχείρησης και Αντιμετώπιση μη χειρουργική . Πότε και πως? Eurospine symposium: Lumbar degenerative scoliosis.  Surgery avoidance and non-surgical management. When and how?

Συμπόσιο Eurospine: Οσφυϊκή εκφυλιστική σκολίωση.  Αποφυγή Εγχείρησης και Αντιμετώπιση μη χειρουργική . Πότε και πως? Eurospine symposium: Lumbar degenerative scoliosis.  Surgery avoidance and non-surgical management. When and how?

ΚΑΠΙΝΑΣ Αρίων, Arion Kapinas,
MD Ορθοπεδικός Σπονδυλικής Στήλης Κλινική ΑΓ ΛΟΥΚΑΣ ,Θεσσαλονίκη,Orthopaedic Spine Surgeon St Luke’s Hospital, Thessaloniki, Greece