ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Κλινικές εφαρμογές: Τραύμα  

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Κλινικές εφαρμογές: Τραύμα 

ΤΣΟΥΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
MD, MSc, Αναισθησιολόγος,Επιμελητής Α΄, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη