Συζητώντας με τους συγγενείς για το επερχόμενο τέλος: Αρχές επικοινωνίας και συνεννόησης Ψ#Α Γ#Π 15!!

Συζητώντας με τους συγγενείς για το επερχόμενο τέλος: Αρχές επικοινωνίας και συνεννόησης

ΣΤΡΙΛΑΚΟΥ Αθηνά
MD, PhD, Παθολόγος-Εντατικολόγος ΜΕΘ ΓΝ Ιπποκράτειο , Αθήνα