ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ   ΠΟΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΑΣΘΕΝΗ; Άτομο με νεοδιάγνωση σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2….

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ   ΠΟΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΑΣΘΕΝΗ; Άτομο με νεοδιάγνωση σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2….

ΜΠΡΙΣΤΙΑΝΟΥ Μαγδαληνή
MD.PhD, ,Παθολόγος – Διαβητολόγος ,Διευθύντρια Παθολογικού Τμήματος,Γ.Ν.Λαμίας