ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ • Ασθενής με σύνδρομο Marfan Γ#Π 02!! Γ#Π 09!! Γ#Π 15!!

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ • Ασθενής με σύνδρομο Marfan

ΧΛΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης ΜD. Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών
ΜD. PhD Διδάκτωρ πανεπιστημίου Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών