Συγγενείς παραμορφώσεις άκρας χειρόςCongenital hand deformities  

Συγγενείς παραμορφώσεις άκρας χειρόςCongenital hand deformities 

ΚΟΛΚΑΣ Απόστολος, Apostolos Kolkas
MD ,PhDc, Orthopaedic Surgery and Traumatology Resident ,Department of Orthopaedics and Traumatology , University Hospital of Ioannina