Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων Διαγνωστική προσέγγιση με απεικόνιση – Υπερηχοκαρδιογράφημα -Αξονική ΤομογραφίαDiagnostic Approach in Patients with Congenital Heart Disease Multimodality Imaging Echo- CT Γ#Π 02!! Γ#Π 22!!

Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων Διαγνωστική προσέγγιση με απεικόνιση – Υπερηχοκαρδιογράφημα -Αξονική ΤομογραφίαDiagnostic Approach in Patients with Congenital Heart Disease Multimodality Imaging Echo- CT

ΖΑΓΚΛΑΒΑΡΑ Θεοδώρα MD PhD Cardiologist Cardiac Imaging Specialist Advanced Cardiac Imaging INTERBALKAN MEDICAL CENTER Θεσσαλονίκηi
ΖΑΓΚΛΑΒΑΡΑ Θεοδώρα MD PhD CardiologistCardiac Imaging Specialist British Society of Cardiac CT Level II Accredited for Cardiac CT Advanced Cardiac Imaging INTERBALKAN MEDICAL CENTER Θεσσαλονίκη