Συγγενής Σπαστική Παραπληγία και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Συγγενής Σπαστική Παραπληγία και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΤΑΘΗ Κυριακή
Ιατρός Αποκατάστασης, μέλος της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. – Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών