Συγγενής Καρδιοπάθεια σε Ενήλικες Secundum ASD  Adult Congenital Heart Disease: Secundum ASD 

Συγγενής Καρδιοπάθεια σε Ενήλικες Secundum ASD  Adult Congenital Heart Disease: Secundum ASD 

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ Αθανάσιος Athanasios Koutsakis ,
Cardiologist, 1st Cardiology Dpt Aristotle University of Thessaloniki, ACHD clinic, AHEPA University Hospital,Thessaloniki