Στυτική δυσλειτουργία 

Στυτική δυσλειτουργία

ΤΣΑΜΕΤΗΣ Χρήστος,
Ενδοκρινολόγος, Κλινικός Ανδρολόγος (ΕΑΑ cert.), Θεσσαλονίκη