Στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις στα παιδιά

Στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις στα παιδιά

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Δερματολογικού Τμήματος Ε.Σ.Υ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» – Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης