Στρατηγική θωρακοχειρουργικής προσέγγισης σε όγκο Pancoast Χ#Ε Κ#Σ Γ#Π 01!!

Στρατηγική θωρακοχειρουργικής προσέγγισης σε όγκο Pancoast

ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωκράτης
Επιμελητής A’ Χειρουργικής Θώρακος Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη