Στρατηγική Αντιμετώπισης των Λοιμώξεων επί Αρθροπλαστικής Γ#Π 04!! Γ#Π 13!! Χ#Ε Γ#Π 07!!

Στρατηγική Αντιμετώπισης των Λοιμώξεων επί Αρθροπλαστικής

ΛΑΖΑΝΑΣ Μάριος Παθολόγος-ΛοιμωξιολόγοςΔιευθυντής ΞΕΝΑΚΗΣ Θεόδωρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Διευθυντής ΣΤ΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Metropolitan General Αθήνα
ΛΑΖΑΝΑΣ Μάριος Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος Διευθυντής Παθολογικής-Λοιμωξιολογικής Κλινικής και Ιατρείου Ταξιδιωτικής Ιατρικής Μetropolitan General Αθήνα Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Assistant Πανεπιστημίου Paris VII ΞΕΝΑΚΗΣ Θεόδωρος Καθηγητής ΟρθοπαιδικήςΔιευθυντής ΣΤ΄ Ορθοπαιδικής ΚλινικήςΔιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Metropolitan GeneralΑθήνα