Στρατηγικές Μείωσης της Αρτηειακής Πίεσης  Διαφορετικά στάδια νεφρικής ανεπάρκειας  

Στρατηγικές Μείωσης της Αρτηειακής Πίεσης  Διαφορετικά στάδια νεφρικής ανεπάρκειας 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Ρήγας
Νεφρολόγος, Νεφρολογικό Κέντρο « Γ.Παπαδάκης», Γ.Ν. Νικαίας-Πειραιά