Στρατηγικές βελτίωσης της συμμόρφωσης στα αντιπηκτικά σε ασθενείς με μεταλλικές βαλβίδες Γ#Π 02!! Γ#Π 07!! Γ#Π 24!!

Στρατηγικές βελτίωσης της συμμόρφωσης στα αντιπηκτικά σε ασθενείς με μεταλλικές βαλβίδες

ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ Εμμανουήλ
MD PhD FESC, Διευθυντής ΕΣΥ καρδιολόγος-ηλεκτροφυσιολόγος Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου,Κρήτη