Στεφαναία νόσος. Υπάρχει θέση στο μέλλον για το σπινθηρογράφημα καρδιάς   

Στεφαναία νόσος. Υπάρχει θέση στο μέλλον για το σπινθηρογράφημα καρδιάς   

ΔΟΥΜΑΣ Αργύριος
Αναπλ. καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη