Στενωτικές βλάβες χώρου εξόδου αριστεράς κοιλίας

Στενωτικές βλάβες χώρου εξόδου αριστεράς κοιλίας

ΛΟΓΓΟΣ Σπύρος,
MD MSc,Καρδιοχειρουργός Συγγενών Καρδιοπαθειών ,Α Καρδιοχειρουργική Κλινική Παίδων και Ενηλίκων ,Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, Αθήνα