Σπλαχνική Θρόμβωση SPLANCHNIC THROMBOSIS 

Σπλαχνική Θρόμβωση SPLANCHNIC THROMBOSIS

ΓΚΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Γεώργιος, Georgios Glantzounis
MD, PhD, FEBS,Professor of Surgery and Transplantation,Head of HPB Unit,School of Medicine University of Ioannina, Greece