Σπάνιοι όγκοι” σε Εφήβους και νέους Ενήλικες: μια πρόκληση  και πρόσκληση για συνεργασία  Γ#Π 17!! Κ#Σ Γ#Π 15!!

Σπάνιοι όγκοι” σε Εφήβους και νέους Ενήλικες: μια πρόκληση  και πρόσκληση για συνεργασία

ΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ Απόστολος
MD, Παιδίατρος,Αιματολόγος- Ογκολόγος , Ογκολογική κλινική Παιδιών και Εφήβων ΜΗΤΕΡΑ Αθήνα EUROPEAN COOPERATIVE STUDY GROOP FOR PEDIATRIC RARE TUMORS