Σκέψεις και Συναισθήματα των Νοσηλευτών κατά την Περίοδο του COVID-19 

Σκέψεις και Συναισθήματα των Νοσηλευτών κατά την Περίοδο του COVID-19 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Παναγιώτα
Νοσηλεύτρια Αναισθησιολογικού ΓΝ Ιπποκράτειο,Θεσσαλονίκη