Σημεία κλειδιά στη διαχείριση του ΣΔ στην ΠΦΥ 

Σημεία κλειδιά στη διαχείριση του ΣΔ στην ΠΦΥ

ΔΟΜΑΓΙΕΡ Φίλιππος-Ριχάρδος
MD, MHA, MSc, PhD,Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός – Επιμελητής Α’ ΕΣΥ,ΣΕΠ ΜΠΣ «Διοίκησης Μονάδων Υγείας» Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Αθήνα