Σε ποιες περιπτώσεις και με ποιο τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε την εκφύτευση των ηλεκτροδίων όταν υπάρχει επιμόλυνση της θήκης Γ#Π 02!! Γ#Π 13!!

Σε ποιες περιπτώσεις και με ποιο τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε την εκφύτευση των ηλεκτροδίων όταν υπάρχει επιμόλυνση της θήκης

ΣΙΔΕΡΗΣ Σκεύος Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών
Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών