Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα – HPV – Προληπτικός εμβολιασμός

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα – HPV – Προληπτικός εμβολιασμός

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ Θεόδωρος
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας A.Π.Θ.,Θεσσαλονίκη.Πρόεδρος της Ελληνικής HPV Εταιρείας