Σεξουαλική υγεία και Σεξουαλικότητα νεαρών ενηλίκων  ιαθέντων από καρκίνο παιδικής και εφηβικής ηλικίας

Σεξουαλική υγεία και Σεξουαλικότητα νεαρών ενηλίκων  ιαθέντων από καρκίνο παιδικής και εφηβικής ηλικίας

ΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ Απόστολος
Παιδίατρος Αιματολόγος Ογκολόγος,, Ογκολογική Κλινική Παιδιών Και Εφήβων ΝΟΣ. ΜΗΤΕΡΑ)Αθήνα ,Υπεύθυνος Μονάδας Παρακολούθησης Απωτέρων Συνεπειών (ΝΙΚΑ)