ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ ΦΛΕΒΙΚΉΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ Tips and Tricks Ν#Η Χ#Ε Γ#Π 02!!

ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ ΦΛΕΒΙΚΉΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ Tips and Tricks

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ορέστης
Χειρουργός MD, MSC, PhD, FACS, FICS Πανεπιστημιακός Υπότροφος Δ΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη