Σεμινάριο περιποίησης κεντρικών φλεβικών καθετήρων Χ#Ε Ν#Η Γ#Π 02!! Γ#Π 13!!

Σεμινάριο περιποίησης κεντρικών φλεβικών καθετήρων

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία MSc PhDc T.E. Νοσηλεύτρια Επεμβατικής Ακτινολογίας Π.Γ.Ν.Πατρών
MSc PhDc υποψηφια Διδάκτωρ πανεπιστημίουT.E. Νοσηλεύτρια Επεμβατικής Ακτινολογίας Π.Γ.Ν.Πατρών