Σαρκώματα μαλακών μορίων στα παιδιά Γενικά …. Κ#Σ Γ#Π 17!! Γ#Π 15!!

Σαρκώματα μαλακών μορίων στα παιδιά Γενικά ….

ΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ Απόστολος Παιδίατρος Αιματολόγος ΟγκολόγοςΤμήμα Νοσοκομείου Παίδων Π Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ογκολογική Κλινική Παιδιών και Εφήβων ΝΟΣ. ΜΗΤΕΡΑ Ομιλος ΥΓΕΙΑ Αθήνα Υπεύθυνος Μονάδας Παρακολούθησης Απωτέρων Συνεπειών ΝΙΚΑ
ΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ Απόστολος Παιδίατρος Αιματολόγος ΟγκολόγοςΟγκολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων Π Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ογκολογική Κλινική Παιδιών Και Εφήβων ΝΟΣ. ΜΗΤΕΡΑΟμιλος ΥΓΕΙΑΑθήνα Υπεύθυνος Μονάδας Παρακολούθησης Απωτέρων Συνεπειών ΝΙΚΑ