Σαρκοπενία- Πτώσεις και Κατάγματα Ισχίου Ο#Η Γ#Π 04!!

Σαρκοπενία- Πτώσεις και Κατάγματα Ισχίου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Στυλιανή ιατρός αποκατάστασης MD PhD επιστημονική υπεύθυνη Κ.Α.Α. ΕΥ ΠΡΑΤΤΕΙΝ- ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ- ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. ΒόλουFellow of European Board of Physical Rehabilitation Medicine
ιατρός αποκατάστασης MD PhD Διδάκτωρ Πανεπιστημίου επιστημονική υπεύθυνη Κ.Α.Α. ΕΥ ΠΡΑΤΤΕΙΝ- ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ- ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. ΒόλουFellow of European Board of Physical Rehabilitation Medicine