Σακχαρώδης διαβήτης και οξεία νόσηση

Σακχαρώδης διαβήτης και οξεία νόσηση

ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ Ευθυμία
Παθολόγος με εξειδίκευση στο ΣΔ .Ηράκλειο Κρήτης