Ρομποτική Χειρουργική στο Γυναικολογικό Καρκίνο Κ#Σ Γ#Π 18!! Γ#Π 06!!

Ρομποτική Χειρουργική στο Γυναικολογικό Καρκίνο

Τερζάκης Εμμανουήλ & Γουδέλη Χριστίνα
MD, PhD Γυναικολόγοι Ογκολόγοι, Πάτρα