Ρομποτική Χειρουργική  Θώρακα ΠΑΡΟΝ και ΜΕΛΛΟΝ

Ρομποτική Χειρουργική  Θώρακα ΠΑΡΟΝ και ΜΕΛΛΟΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος, Θωρακοχειρουργός, Στρατιωτικος ιατρος
Επγός (ΥΙ) ,Χειρουργός Θώρακα,Επιμελητής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής 251 ΓΝΑ, Αθήνα