Ρομποτικά  Υποβοηθούμενη Χειρουργική Θώρακα (RATS) 

Ρομποτικά  Υποβοηθούμενη Χειρουργική Θώρακα (RATS)

ΡΑΛΛΗΣ Θωμάς
Χειρουργός Θώρακος ,Επικουρικός Επιμελητής ,Θωρακοχειρουργική – Ογκολογική Κλινική Α.Ν. «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη