Ρευματοειδής αρθρίτιδα και καρδιαγγειακός κίνδυνος  Rheumatoid arthritis and cardiovascular risk  

Ρευματοειδής αρθρίτιδα και καρδιαγγειακός κίνδυνος  Rheumatoid arthritis and cardiovascular risk

ΔΡΟΣΟΣ Αλέξανδρος, Alexandros A. Drosos
MD, FACR School of science, Faculty of Medicine University of Ioannina, Greece