Πώς να εξαλείψετε την παρεξήγηση στην ερμηνεία της αξιολόγησης TOD σε υπερτασικούς ασθενείς. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Στην ανάλυση ούρων How to eliminate misunderstanding in the interpretation of TOD assessment in hypertensive patients. A CASE BASED DISCUSSION.In the urinalysis 

Πώς να εξαλείψετε την παρεξήγηση στην ερμηνεία της αξιολόγησης TOD σε υπερτασικούς ασθενείς. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Στην ανάλυση ούρων How to eliminate misunderstanding in the interpretation of TOD assessment in hypertensive patients. A CASE BASED DISCUSSION.In the urinalysis 

ΤΣΟΥΜΠΟΥ Ιωάννα, Ioanna Tsoumpou
Nephrologist, Hypertension Unit, First Department of Cardiology Hippokration Hospital, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens