Πώς η παρουσία νεφρικής δυσλειτουργίας διαφοροποιεί τη θεραπεία του ασθενή με κολπική μαρμαρυγή. Ποιό αντιπηκτικό? Γ#Π 02!! Γ#Π 06!! Γ#Π 07!! Γ#Π 15!!

Πώς η παρουσία νεφρικής δυσλειτουργίας διαφοροποιεί τη θεραπεία του ασθενή με κολπική μαρμαρυγή. Ποιό αντιπηκτικό?

ΟΛΥΜΠΙΟΣ Χριστόφορος
Συντονιστής Διευθυντὴς Καρδιολογικοῦ Τμήματος,“Θριάσιο” Γ.Ν. Ελευσίνας