Πώς διαφοροδιαγιγνώσκω τη ρετινόσχιση από την αποκόλληση αμφιβληστροειδή; 

Πώς διαφοροδιαγιγνώσκω τη ρετινόσχιση από την αποκόλληση αμφιβληστροειδή; 

ΔΕΡΒΕΝΗΣ Νικόλαος
MD, MSc, PhD, FEBO, Α’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη,Institute of Ageing and Chronic Disease, University of Liverpool