Πώς γίνεται η πρόληψη για τραχηλική νεοπλασία στην κύηση Κ#Σ Κ#Η Γ#Π 18!!

Πώς γίνεται η πρόληψη για τραχηλική νεοπλασία στην κύηση

ΜΑΡΓΙΟΥΛΑ-ΣΙΑΡΚΟΥ Χρυσούλα Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ.B΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΜΑΡΓΙΟΥΛΑ-ΣΙΑΡΚΟΥ Χρυσούλα Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ. B΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ