Πότε πρέπει να παραπέμψω τον ασθενή χαμηλού κινδύνου με συγκοπή στον ειδικό Γ#Π 02!! Γ#Π 05!! Γ#Π 15!!

Πότε πρέπει να παραπέμψω τον ασθενή χαμηλού κινδύνου με συγκοπή στον ειδικό

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Στέφανος Επιστημονικός Συνεργάτης ΓΝΑ Ιπποκράτειο Αθήνα
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Στέφανος Επικουρικός Επιμελητής Β΄ Καρδιολογίας Γ.Ν. Έλενα Βενιζέλου Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθήνα