Πόσο Έτοιμος Είναι ο Νοσηλευτικός Τομέας στην Διαχείριση Κρίσεων στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Περίθαλψη Ν#Η Μ#Ν

Πόσο Έτοιμος Είναι ο Νοσηλευτικός Τομέας στην Διαχείριση Κρίσεων στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Περίθαλψη

ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Ζαχαρούλα Νοσηλεύτρια Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας
Νοσηλεύτρια Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας