Πόνος στο θώρακα και συγκοπή: Λειτουργικό ή θανατηφόρο

Πόνος στο θώρακα και συγκοπή: Λειτουργικό ή θανατηφόρο

ΡΑΜΜΟΣ Σπυρίδων
Καρδιολόγος, τ. Διευθυντής, Τμήμα Παιδοκαρδιολογικό και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, apl.Καθηγητής Πανεπιστήμιο Düsseldorf, Γερμανία