Πως παρακολουθούμε και πότε αποφασίζουμε τοκετό σε Έμβρυα με Υπολειπόμενη Ανάπτυξη Γ#Π 18!! Γ#Π 17!!

Πως παρακολουθούμε και πότε αποφασίζουμε τοκετό σε Έμβρυα με Υπολειπόμενη Ανάπτυξη

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας-Εμβρυομητρικής και Περιγεννητικής Ιατρικής ΕΚΠΑ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας-Εμβρυομητρικής και Περιγεννητικής Ιατρικής ΕΚΠΑ