Πως η Εξέλιξη της Υποδόριας Μoρφής Μεταμορφώνει την Κλινική Πρακτική και τη Διαδρομή της Ασθενούς με HER-2 θετικό Καρκίνο του μαστού Χ#Ε Μ#Σ Κ#Σ Γ#Π 18!!

Πως η Εξέλιξη της Υποδόριας Μoρφής Μεταμορφώνει την Κλινική Πρακτική και τη Διαδρομή της Ασθενούς με HER-2 θετικό Καρκίνο του μαστού

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ-ΦΑΤΩΡΟΥ Ελένη
Παθολόγος-Ογκολόγος, Β Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ, Αθήνα