Πως διαμορφώνεται ο σύγχρονος αλγόριθμος της υπολιπιδαιμικής αγωγής με την είσοδο των ενέσιμων φαρμάκων

Πως διαμορφώνεται ο σύγχρονος αλγόριθμος της υπολιπιδαιμικής αγωγής με την είσοδο των ενέσιμων φαρμάκων

ΚΟΛΟΒΟΥ Γενοβέφα
MD, PhD, FESC, SFASA, FRSH, Διευθύντρια Προληπτικής Καρδιολογίας και Μονάδας LA, Metropolitan Hospital, Αθήνα