Πως αποκλείουμε τον πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό στον έλεγχο των υπερτασικών ασθενών στην καθημερινή πράξη Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Γ#Π 26!!

Πως αποκλείουμε τον πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό στον έλεγχο των υπερτασικών ασθενών στην καθημερινή πράξη

ΤΣΙΟΥΦΗΣ Κωνσταντίνος Καθηγητής Διευθυντής Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ Γ.Ν ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθήνα President of European Society of Hypertension ESH 2018-19Πρόεδρος ΕΚΕ 2017-18
ΤΣΙΟΥΦΗΣ Κωνσταντίνος Καθηγητής Διευθυντής Α’ Πανκής Καρδιολογικής Κλινικής ΕΚΠΑΓ.Ν ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθήνα President of European Society of Hypertension ESH 2018-19